Ontstaan

Al vanaf het begin van de negende eeuw voeren Vikingen vanuit de Scandinavische landen langs de kusten van West-Europa om er zich te vestigen en handelscontacten te leggen. Naast deze vreedzame bedoelingen maakten groepen “Noormannen” zich schuldig aan plunderingen. Die werden Vikingen genoemd. Ook de Zeeuwse kuststreken, met rijke nederzettingen bij Domburg (Walichrum) en in de Kop van Schouwen (Scaltheim), ontkwamen niet aan deze aanvallen. Toen er langs de kust niet veel meer viel te halen, trokken de Vikingen steeds verder landinwaarts. Een reden voor de plaatselijke bevolking om zich te gaan beschermen tegen deze ongewenste bezoekers. In het laatste kwart van de negende eeuw werden aan de mondingen van het Zwin en de Schelde ronde vluchtburgen aangelegd.

Plaatsnamen in Zeeland die op ’burg’ eindigen, zoals Middelburg, Souburg (zuidburg), Domburg (duinburg), Oostburg  en Burgh danken hun naam aan de verdedigingswerken die in de Tijd van monniken en ridders (500 – 1000) zijn aangelegd, de zogenaamde Ringwalburgen. De meeste van deze archeologische monumenten zijn nog steeds duidelijk in het landschap of stratenpatroon te herkennen.

De ringwalburg van Burgh, aangelegd op de overgang van duingebied naar zeeklei-landschap, is het meest in zijn oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Na een korte periode van bewoning in de tiende eeuw is dit verdedigingswerk onbebouwd gebleven.

www.zeeuwseankers.nl/video/canon-van-zeeland-4

Op initiatief van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek is in 2007 een reconstructieplan van de ringwalburg uitgevoerd. Het binnenterrein is opgehoogd en de aarden wal is met inbegrip van de houten palissade gedeeltelijk teruggebracht. Ook is het tweede pad dwars over de burg en de reconstructie van een toegangspoort gerealiseerd.

Museum De Burghse Schoole is gelegen aan de rand van de voormalige gracht. Vanaf het museum is een mooie wandeling te maken over ’t Hoge Burgh, een eeuwenoud pad dat dwars over dit beschermde archeologische monument loopt.

http://www.zeeuwseankers.nl/public/nl-NL/verhaal/626/ringwalburg-in-burgh

Museum De Burghse Schoole bewaart het cultureel erfgoed van de Kop van Schouwen. We hebben een wandeling uitgezet langs de monumenten van Burgh-Haamstede. Deze wandeling laat je het heden en verleden beleven.

Een wandeling in de omgeving om meer over de geschiedenis van Burgh te kunnen ontdekken.

Rondwandelingen

De Vereniging van Musea op ons eiland heeft een boekje uitgegeven waarin cultuurhistorische wandelingen vanuit zeven musea zijn weergegeven. Het boekje is ook in ons museum verkrijgbaar voor een symbolische prijs van € 2,00

Onze rondwandeling wandeling door Bos, Duin en Burgh-Haamstede is ook in het boekje opgenomen.