Dit is een archief met interessante info over de activiteiten van ons museum. Pagina is in ontwikkeling.

Maquette van de Karolingische Ringwalburg

Blik in het archeologielokaal

Foto’s van de 2022 expositie Te Land, Ter Zee, In de Lucht.