Het afgelopen jaar ging onze wisselexpositie over Kastelen en Burgen op Schouwen-Duiveland.

In het wissellokaal hebben we jaarlijks een nieuwe tentoonstelling met een relatie tot de cultuur-historie van Schouwen-Duiveland.

In ons wissellokaal hadden we dit jaar een expositie over de kleding uit vroeger tijden. Deze kostuums zijn beschikbaar gesteld door de “Stichting Erfgoed Vrienden Zierikzee in verbinding met Schouwen-Duiveland”.

Status, religie en sekse zijn redenen waarom mensen bepaalde kleding droegen en dragen en een grens aangeven in wie of wat ze zijn. De een doet dat door zich te onderscheiden naar macht, stand of rijkdom, de ander juist door alternatief gekleed te gaan. Adellijke kleding is het best bewaard gebleven, volkse kleding werd tot op de draad versleten. Adellijke mensen werden vaak geschilderd of geportretteerd. Aan de hand hiervan is onder andere te achterhalen welke kostuums er door de eeuwen gedragen werden. Haar, schoenen, sieraden, schoenen, accessoires en hoofddeksels veranderen mee in de tijd.

De kostuums die in deze ruimte stonden zijn nagemaakt door kostuummaaksters die het oude ambacht nog in de vingers hebben en het Erfgoed een warm hart toedragen. Ze zouden zomaar in de kast van een kasteel gehangen kunnen hebben. Gedragen door bewoners van het kasteel. Loop maar eens langs de kostuums en maak kennis met alle bewoners!

Panoramafoto expositie 2021

Klaslokaal anno 1920

In het klaslokaal tonen we in de vitrines een aantal attributen die de jeugd van toen gebruikten bij het onderwijs. Uniek zijn de ‘schooltassen’ Deze waren heel vroeger van hout.Later kwamen de lederen tassen in het schoolbeeld.

Om de orde te kunnen bewaren gebruikte men vroeger op basis van de toen geldende pedagogische inzichten harde middelen, zoals de ‘plak’.

Permanente Expositie

Deze expositie geeft u een levensechte indruk van de Karolingische Ringwalburg, die aan het museum grenst.
Archeologische vondsten, een maquette en spannende opstellingen geven een voorstelling van de tijd van de Vikingen.
Museum “De Burghse Schoole” is gelegen aan de rand van de voormalige gracht van de ring.
Vanaf het museum is een mooie wandeling te maken over ’t Hoge Burgh, een pad dat dwars over dit beschermde archeologische monument loopt.

In het archeologielokaal hebben wij getracht de geschiedenis van Schouwen zichtbaar te maken vanaf de “Brabers” van rond 2000 v.Chr. via de Vikingen tot 1500 n.Chr..

Ook tonen we een deel van de geschiedenis van Kop van Schouwen. Er was bij Westenschouwen een belangrijke haven. De visserij was een belangrijke bron van inkomsten van de bewoners destijds.

De tijdlijn van de ontwikkeling van de kust van Westenschouwen

De toren van Westenschouwen

Touchtafel (belevingstafel)

Wij beschikken over een interactieve touchtafel. Die is ook bekend als belevingstafel. De Tafel zorgt voor een speelse ontsluiting van een deel van onze collectie en allerlei bijzonderheden van de Kop van Schouwen. We hebben een aantal klassenfoto’s. Hierop kunnen de wat oudere bezoekers zichzelf of familie en bekenden herkennen. Leuk om te zien hoe de kinderen qua uiterlijk in de tijd veranderd zijn.

Vleugelbunker

Een werkgroep heeft de commandobunker in de Zeepeduinen toegankelijk gemaakt voor het publiek. Er moet nog wel het een en ander gebeuren. Het aanleggen van elektra en het zorgen voor een bescheiden, maar educatieve aankleding en inrichting.

De walvisstaart o vleugel van de commandobunker