In het wissellokaal hebben we jaarlijks een nieuwe tentoonstelling met een relatie tot de cultuurhistorie van Schouwen-Duiveland.

Dit jaar heeft de expositie het thema:

De kop van Schouwen in bloei – bloembollen en boomgaarden

De opkomst van bollen en fruitteelt op de Kop van Schouwen en de teloorgang daarvan.

Permanente Expositie

Deze expositie geeft u een levensechte indruk van de Karolingische Ringwalburg, die aan het museum grenst.
Archeologische vondsten, een maquette en spannende opstellingen geven een voorstelling van de tijd van de Vikingen.
Museum “De Burghse Schoole” is gelegen aan de rand van de voormalige gracht van de ring.
Vanaf het museum is een mooie wandeling te maken over ’t Hoge Burgh, een pad dat dwars over dit beschermde archeologische monument loopt.

In het archeologielokaal hebben wij getracht de geschiedenis van Schouwen zichtbaar te maken vanaf de “Brabers” van rond 2000 v.Chr. via de Vikingen tot 1500 n.Chr..

Ook tonen we een deel van de geschiedenis van Kop van Schouwen. Er was bij Westenschouwen een belangrijke haven. De visserij was een belangrijke bron van inkomsten van de bewoners destijds.

De tijdlijn van de ontwikkeling van de kust van Westenschouwen

De toren van Westenschouwen

Belevenistafel

Wij beschikken over een interactieve touchtafel. Deze is ook bekend als belevenistafel. De tafel zorgt voor een speelse ontsluiting van een deel van onze collectie en allerlei bijzonderheden van de Kop van Schouwen. We hebben een aantal klassenfoto’s. Hierop kunnen de wat oudere bezoekers zichzelf of familie en bekenden herkennen. Leuk om te zien hoe de kinderen qua uiterlijk in de tijd veranderd zijn.

Vleugelbunker

Een werkgroep heeft de commandobunker in de Zeepeduinen toegankelijk gemaakt voor het publiek. Er moet nog wel het een en ander gebeuren. Het aanleggen van elektra en het zorgen voor een bescheiden, maar educatieve aankleding en inrichting.

De ‘walvisstaart’ of ‘vleugel’ van de commandobunker.